Rovinj Rovigno

Toeristbureau

Bij het toeristenbureau van Rovinj-Rovigno (Obala Pino Budicin 12,  52210 Rovinj) kunt u informatie krijgen over:

Aan- en afmelding van verblijf en betaling van toeristenbelasting;
de toeristische mogelijkheden van de stad, de overnachtingsmogelijkheden en de horeca;
de manifestaties en evenementen in de stad op het gebied van cultuur, amusement en sport;
toeristische publicaties: gidsen, folders, stadsplattegronden, posters, multimediale presentaties etc.
overige informatie ivm. het toerisme in en om de stad;
informatie over het prive verhuur.

Daarom kunt u iedere dag naar ons toekomen of bellen naar tel. 00385/52/811-566 en 813-469, fax. 816-007, naar e-mail: tzgrovinj@tzgrovinj.hr, of onze webpagina's:  tzgrovinj@tzgrovinj.hrwww.tzgrovinj.hrwww.istria-rovinj.com.

Is het toeristenbureau van Rovinj - Rovigno opgericht ten behoeve van de promotie en de bevordering van het toerisme in de Republiek Kroatië, alsmede van de economische belangen van de fysieke en rechtspersonen die horeca- en andere toeristische diensten verlenen of die een activiteit uitoefenen die direct verbonden is met het toerisme, op het niveau waarvoor die zijn opgericht.

Conform de Wet op toeristenbureaus (NN 152/08) en het Statuut van het toeristenbureau van Rovinj-Rovigno (Službeni glasnik grada 1/2010):

 

Taken van het toeristenbureau

De belangrijkste taken van het toeristenbureau of de stad zijn de volgende:

 • Het promoveren van de destinatie door zelfstandig en gezamenlijk adverteren;
 • Deelname aan het definiëren van de doelen en het beleid tav de ontwikkeling van het toerisme op het niveau van de destinatie;
 • Deelname aan het creëren van voorwaarden voor een efficiënte coördinatie van publieke en private sector;
 • Het stimuleren van de optimale balancering van economisch en maatschappelijk nut enerzijds en het nut voor het milieu anderzijds;
 • Het uitwerken van een strategisch ontwikkelingsplan voor het toerisme op het niveau van de destinatie;
 • Stimulering en deelname aan de inrichting van de destinatie teneinde de verblijfsomstandigheden van de toerist te verbeteren, met uitzondering van de aanleg van nutsfaciliteiten;
 • Het regelmatig verzamelen en bijwerken van data over het toeristische aanbod en de horeca- en overnachtingsaccommodaties, het uitgeven van toeristisch promotiemateriaal, informatieve dienstverlening in verband met de toeristische mogelijkheden;
 • Het bevorderen van organiseren van culturele, amuserende, artistieke, sportieve en andere manifestaties, die bijdragen aan de verrijking van het toeristische aanbod;  
 • Het coördineren van de activiteiten van alle subjecten die direct of indirect betrokken zijn bij het toeristische verkeer om tot gezamenlijke afspraken te komen, en voor de vaststelling en uitvoering van het beleid voor toeristische ontwikkeling en de verrijking van het toeristische aanbod;
 • Het stimuleren, organiseren en uitvoeren van acties ten behoeve van het behoud  van de toeristische ruimte, het verbeteren van de toeristische omgeving en de bescherming van van het milieu en het natuurlijke en culturele erfgoed;
 • Het stimuleren, verbeteren en promoveren van de specifieke natuurlijke en maatschappelijke waardevolle locaties, die de gemeente of de stad toeristisch bekend maken en het creëren van voorwaarden voor het economisch exploiteren daarvan:   
 • Het bijhouden van een register van toeristen in de stad;
 • Het dagelijks verzamelen en wekelijks en maandelijks verwerken van gegevens over het toeristenverkeer in de stad;
 • Het toezicht houden op en verzamelen van gegevens over de aan- en afmelding van het verblijf van toeristen ten behoeve van de samenwerking met de bevoegde inspectie-organen bij het toezicht op de inspectie van de berekening, het in rekening brengen en de betaling van de toeristenbelasting en de aan- en afmelding van toeristen;
 • Het organiseren van de uitvoering van en het toezicht houden op alle promotie-activiteiten voor het toerisme in de destinatie conform de richtlijnen van de Algemene Vergadering van het toeristenbureau, het jaarlijkse actieplan en het financiële plan van het toeristenbureau;
 • Het in bedrijf stellen van toeristisch informatiesysteem, een systeem voor de aan- en afmelding van toeristen en voor de statistische verwerking.

Het toeristenbureau neemt deel aan de uitvoering van de programma's en acties van het toeristenbureau van het district die van gezamenlijk belang zijn voor alle subjecten in het toerisme in het district.

De organen van toeristenbureau Rovinj-Rovigno zijn de Algemene Vergadering, de Toeristische Raad, de Raad van Toezicht en de voorzitter van het toeristenbureau is de burgemeester van de stad.
Het toeristenbureau werkt op grond van een jaarlijks activiteitenprogramma en een financieel plan, dat wordt aangenomen door de Algemene Vergadering en verwerft inkomsten uit de de volgende bronnen: de toeristenbelasting, toeristisch lidmaatschap en overige bronnen.
De ondersteunende dienstverlening van het toeristenbureau is het kantoor dat is gevestigd in Rovinj, Obala Pina Budicina 12. Het verricht vakkundige en administratieve diensten met betrekking tot de taken van het toeristenbureau.  

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

[Postavite prijevod za ovaj jezik pod slugom: natjecaji-pozivi-obavijesti]
Video Rovinj
Panorama-wandelingen
Stadsplattegrond
Weerbericht
Berekening van de koers